Τ.Α.Σ.Ε.Υ.Θ.

 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Sfragida

2002 - 2013

11 Χρόνια Δίπλα στον Συνάδελφο

για να Βοηθά,

να προσφέρει

και να στηρίζει του Συναδέλφους


ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2002, με σκοπό την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς τα μέλη και τις οικογένειές τους, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους.
Με ανθρωποκεντρική διάθεση και φιλοσοφία, και χωρίς να υποκαθιστά την κοινωνική ασφάλιση, συμπαρίσταται ηθικά και υλικά στα μέλη του που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασθένειας ή ατυχήματος και δεν μπορούν να εργαστούν, με την παροχή επιδόματος νοσηλείας.
Στο Ταμείο έχουν δικαίωμα εγγραφής τα μέλη του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Θεσσαλονίκης ή και όμορου Νομού.
Η Εγγραφή είναι 20€ και η Ετήσια Συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 25€.

Αίτηση εγγραφής